Image Image Image Image Image Image Image Image Image

14 Mar

By

04.04.2020 Izstāde atcelta

March 14, 2020 | By |

12. martā Latvijas valdība pasludināja ārkārtas situāciju valstī, un ir noteikusi aizliegumu publiskiem pasākumiem. Tapēc Latvijas Labradoru Retrīveru šķirnes suņu audzētāju klubs drošības apsvērumu dēļ atceļ paredzēto izstādi 4.aprīlī. Reģistrācijas maksas 90% apmērā tiks ieskaitītas atpakaļ uz jūsu bankas kontu divu nedēļu laikā! Rudens izstāde 12.septembrī būs Kluba uzvarētājs! Veselību visiem!

LLRK valde

12 марта правительство Латвии ввело в Латвии чрезвычайное положение и наложило запрет на публичные мероприятия. В связи с этим и ради безопасности Латвийский Клуб Лабрадоров Ретриверов принял решение отменить выставку 4 апреля. Регистрационна оплата в размере 90% будет внесена на ваш банковский счет в течении двух недель. Осенняя выставка будет иметь статус – Победитель Клуба. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких.

Правление ЛЛРК

On March 12, the Latvian government declared a state of emergency and imposed a ban on public events. That is why the Latvian Labrador Retriever Dog Breeders Club is canceling the planned show on April 4 for security reasons. Registration fees of 90% will be returned back to your bank account within two weeks! September 12th show will be the Club Winner! Stay healthy everyone!

Team of LLRK